Montering av følere til automatisk vannstopper

Føler ledninger

Ledninger trekkes fra styringsboksen og frem til de stedene som skal overvåkes med tanke på vannsøl. Ledningene skal festes godt og kan gjerne trekkes sammen med vannrør gjennom vegger og tak/gulv.

Om en to-ledet ledning blir benyttet, fjernes noe isolasjon (som er vist på bildet) og ledningen monteres med de frie kontaktpunkter ned mot gulv. Ledningen festes gjerne bak en gulvlist, slik at vanlig renhold ikke utløser alarm og automatventilen blir stengt.

Hvor skal følerne plasseres?

Kjøkken og rom uten sluk:
Følerne skal ligge på ‘det laveste’ punktet, og under hvert sted andre rom hvor vannsøl eller kondensvann kan oppstå. Man må dog ta hensyn til at vannsøl ved rengjøring ikke skal aktivere sensorene.Følere skal plasseres under vaskemaskin, varmtvannstank, oppvaskmaskin, utslagsvask.

Bad/vaskerom, rom med sluk

Dersom det anses nødvendig, kan også disse rom utrustes med følere. Føleren må legges under nivå for dørterskel, ettersom gulvet kan være vått uten at dette nødvendigvis er noe galt.

Også i slike rom må det tas hensyn til vannsøl ved rengjøring.

Vannrør
Om vannrør skal overvåkes, bør følerne legges minimum 10 cm under rørene. Skal et vannrør detekteres over en lengre strekning, kan samme følerledningen avisoleres på flere steder.