Montering av styringsboks til vannstopper

 

Styringsboksen skrus på en vegg nær et strømuttak (ex. i kjøkkenbenken).

Ledningen fra den medfølgende trafoen monteres med stripet/merket leder i 12V +, og den andre lederen i 0 V -. Dette skal skje før power settes i vegguttak.

Om en trafo på 2,5A benyttes, skal skjermen tilkobles 0 V-.


 

Om vår RedBox-brannslange skal monteres parallelt, skal den ene strømlederen inn til styringsboksen brytes ved å montere den ene lederen inn på punkt A og videre til styringsboksen fra punkt B på sukkerbiten i brannkassetten bakre del. Punktene synes godt når kassettens lokk tas av. Detaljert monteringsbeskrivelse følger hvert anlegg.

Deteksjonsledningen(e) som blir montert rundt omkring, trekkes frem til styringsboksen og monteres i rekkeklemmer ‘detektors’ 1 til 5. Husk hvilke linjer som går til de ulike deteksjonspunktene.


 

Strømledning til automatventilen monteres i kontaktpunktene ‘vent’ + og -. Lederne monteres til automatventilens strøm-coil. Strømretningen spiller ingen rolle. Jordpunktet skal ikke brukes.

Signaloverføring til annen kombisentral.
Dersom signaler skal overføres til en annen kombisentral, skal punktene ‘relay’ brukes. Det finns uttak for både NO og NC utgang. Hva som passer må prøves frem, ettersom det er forskjellig for de ulike kombisentralene.

Etter at monteringen i boksen er utført, settes lokket på, og trafo tilkobles strøm.