Plasseringsbeskrivelse – Automatventil og styringsboks

For å finne riktig plasseringssted for både automatventil til vann og styringsboks, velg en av de nevnte antagelsene på denne siden.

NB! Det er bare ved å bruke FRAPO’s produkter du har full valgfrihet til plassering av både vannstopper og en husbrannslange, samt at våre to produktene er konstruert til å fungere på tvers av hverandre.

 

 

A: Boligen har ikke montert husbrannslange
Du skal montere automatventil etter stoppekran, men før første avgrening
på vannrøret. Styringsboksen kan du montere der hvor du ønsker den plassert.

 

B: Boligen har fra tidligere en husbrannslange montert nær vanninntak/stoppekran
Automatventilen skal her monteres etter uttak til husbrannslange, men før første avgrening på vannrøret. Der hvor dette byr på problemer, er det viktigst at automatventilen da blir montert etter uttaket til husbrannslangen. Styringsboksen kan monteres der hvor kunden ønsker den plassert.

NB! I dette tilfellet er det et koblingspunkt (uttak for brannslange) i vannsystemet som aldri kan bli detektert for lekkasje!


 

C: Boligen har fra tidligere en husbrannslange montert eks. på kjøkkenet 
Automatventilen skal monteres som i tilfellet A. Styringsboksen skal monteres i samme rum og i nærhet til husbrannslangen. Det skal være tydelig merket, at når husbrannslangen skal brukes, skal strømmen til styringsboksen skrues av. Denne merkingen må gjøres på husbrannslangen. Om ikke dette blir gjort korrekt, vil ikke slukkesystemet fungere.


 

D: Boligen skal installere FRAPO’s husbrannslange i kombinasjon med vannstopper
Automatventilen skal monteres som for tilfellet A. Styringsboksen monteres der hvor kunden ønsker dette. Husbrannslangen kan monteres hvor som helst, gjerne i nærheten av styringsboksen.

Dette er altså det eneste alternativet hvor du har full valgfrihet til å plassere husbrannslangen hvor du vil, samtidig med at automatventilen blir plassert på riktig sted.