Sikker evakuering ved brann

Nest etter en fast trapp, er dette den mest sikre og enkleste evakueringsmetoden som finnes på markedet i dag. Linelengde fra 20 til 180 meter, og konstant nedfiringshastighet på ca. 0,8 m/s gjør dette til en trygg metode forevakuering. Linen som benyttes er en nylonline med enrustfri stålkjerneRedningsheisen leveres med en enkel sele som standard. Totalvekten til redningsheisen med 20 meter line, er 4,6 kilo. Nedfiringshastigheten under evakuering er konstant på bare 0,8 m/s. Redningsheisen er godkjent som alternativ rømningsvei.


EU-godkjenninger

Denne nye redningsheisen innehar følgendegodkjenninger i henhold til EU’s reglement EN 341:2011 Klasse A, B og C:

  • EN 1496:2006 Klasse A
  • EN 364:1992
  • EN ISO 9227
Bremsingen i blokka foregår ved sentrifugalprinsippet. Dette innebærer at nedfiringshastigheten er konstant på 0,8 – 1 m/s. i området fra 30 – 130 kg. Alle redningsheisene leveres med et løpende serie- og produksjonsnummer.

Vedlikeholdsfri redningsheis

Redningsheisene er vedlikeholdsfrie, men bør oppbevares under tak. Redningsheisen leveres med en god monteringsbeskrivelse. Redningsheisen kan leveres innpakket i en sydd pose. Redningsheisen leveres med en linelengde fra 20 til 180 meter, noe som innebærer at vi kanevakuere folk fra samtlige norske bygninger. Redningsheisen kan leveres med en alternativgodkjent sikkerhetssele, for å kunne transportere ned bevisstløse personer.